LOCTITE THREADLOCKING  (น้ำยาล็อคเกลียว)

 
Threadlocking (น้ำยาล็อคเกลียว)
วิถึทางที่ดีกว่าในการลดปัญหา น็อตหลุดหลวม รั่วซึม และเป็นสนิม

น็อตเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นยึดติดกันและประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร ดังนั้นความปลอดภัยและความคงทนของเครื่องจักรจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแรงในการยึดของน็อต การสั่นสะเทือน และแรกกระแทกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น็อตหลวม คลายตัวออกและจะส่งผลให้เครื่องจักรเสียเร็วขึ้น

 น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์สามารถเพิ่มคุณภาพในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ?
          แหวนสปริงแหวนล็อค การล็อคด้วยน๊อตตัวเมีย 2 ตัว และวิธีการล็อคด้วยชิ้นส่วนพิเศษต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการคลายตัวจะไม่มีความหมายอีกต่อไปเมื่อใช้ล็อคไทท์ จึงง่ายต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ น๊อตธรรมดาสามารถใช้แทนที่น๊อตพิเศษที่มีราคาแพงได้ทันที การออกแบบโดยใช้รูเกลียวแบบเจาะทะลุผ่านชิ้นงานก็จะถูกแทนที่ได้ด้วยวิธีการเยาะฝังในเนื้อชิ้นงานทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุน การใช้น้ำยาล็อคไทท์จะทำให้มีคุณสมบัติทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดมากกว่าการเพิ้มชิ้นส่วนพิเศษในการล็อคอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย


น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อยางไร ?
          น้ำยาล็อคไทท์เป็นวิธีการล็อคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่มีต้นทุนต่ำสุด ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์หนึ่งชนิดสามารถใช้แทนอุปกรณ์การล็อคพิเศษต่างๆ ได้หลายๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ลดปัญหาการก็บชิ้นส่วนสำรองในการจัดเก็บสต็อคน้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเปิดขวด และได้ออกแบบขวดผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการหยอดบนช้ิ้นงาน โดยไม่ต้องพิี่งอุปกรณ์พิเศษใดๆ


น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์สามารถเพิ่มอายุและความคงทนของเครื่องจักรได้อย่างๆไร ?
          ด้วยคุณสมบัติที่ข้าไปเติมช่องว่างระหว่างเกลียวและหน้าแปลนทำให้น้ำยาล็อคไทท์สามารถซีลป้องกันการเป็นสนิม การกัดกร่อน การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น ของเหลวแก๊สและสารเคมี ไม่ทำให้ชิ้นส่วนยึดติดตาย จึงช่วยลดปัญหาเครื่องจักรเสียหายหยุดทำงานและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักรบ่อยครั้ง รวมทั้งการถอดเพื่อการซ่อมยังทำได้ง่ายด้วยเครื่องมือธรรมดาทั่วไป
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
LOCTITE 222 LOCTITE 263
LOCTITE 243 LOCTITE 2422
LOCTITE 272 LOCTITE 277
LOCTITE 290    

ตารางแสงคุณสมบัติ 

ผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ สี

ความหนืด

(mPa.s)

Breakaway/prevail 
Torque (N.m)

อุณหภูมิใช้งาน (C°)

อุณหภูมิใช้งาน (C°)
222 50 ml.
250 ml.
ม่วง 1200/5000*  6 / 4    -55 to +150 20 นาที / 24 ชม.
243 50 ml.
250 ml.
น้ำเงิน 2250/12000*   60/ 7    -55 to +150  5 นาที / 24 ชม.
262
250 ml. แดง 1800/5000* 22/ 32     -55 to +150 5 นาที / 24 ชม. 
263 50 ml.
250 ml.
แดง 1250   19/30 -55 to +180 10 นาที / 24 ชม.
272 50 ml.
250 ml.
แดง 9500 23 / 25    -55 to +200 60 นาที / 24 ชม.
277  50 ml.
250 ml.
แดง  7000 32 / 32    -55 to +150  60 นาที / 24 ชม.
290 50 ml.
250 ml.
เขียว 12.5 10 / 29  -55 to +150  10 นาที / 24 ชม.

* มีคุณสมบัติคือ Thixotropic คือ เหลวเมื่อบีบออกจากขวด แต่หนืดไม่ไหลเลอะเมื่ออยู่นิ่ง (คล้ายกับการบีบซอสมะเขือเทศออกจากขวด)

LOCTITE THREADLOCKING
LOCTITE Threadlocker
LOCTITE Threadlocker
LOCTITE Threadlocker
Visitors: 254,888