ใบมีดสายพาน Band Saw Blade Band Knife

ใบมีดสายพาน 
Band Saw Blade Band Knife for Leather Splitting Machine

Product Description

Bandknife Blade For Splitting Leather, EVA, Non-Woven, PU, PVC, Textile

Blades can be used to split every kind of material which has to be split in the thickness:

  • leather 
  • fur 
  • non-woven material
  • velvet 
  • Textile 


In the tannery sector, splitting band knives can be used in following working: wet blue, lime, dry, wet white and other tannings.

ขนาดความกว้างของใบมีดสายพาน

ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife

ผลิตจากเหล็กสปริง SK5 DIN75CR1
IMPORT FROM JAPAN


ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife
ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife

ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife
ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife ใบมีดสายพาน Bandsaw Blade Band Knife
ใบมีดตัดโฟม Knife blade Foam

ใบมีดตัดหนัง Knife blade leather
ใบมีดตัดโฟม Knife blade Foam
ใบมีดตัดหนัง Knife blade leather
ใบมีดสายพาน Band Saw Blade Band Knife
ใบมีดสายพาน Band Saw Blade Band Knife
ใบมีดสายพาน Band Saw Blade Band Knife
Visitors: 249,125