ใบเลื่อยสายพาน | ใบเลื่อยตัดเหล็ก | ใบเลื่อยตัดไม้ | เครื่องเลื่อยสายพาน | กาวล็อคไทท์ | ปั๊มผสมของเหลว | ผลิตภัณฑ์เฮงเค็ล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ วังแดง

 

                วังแดง อินดัสเตรียล ซัพพลาย ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านอุตสาหกรรมตัดโลหะ และอุตสาหกรรมหลัก ใบเลื่อยสายพาน SIMONDS BRAND (USA); ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม "LOCTITE";  ปั้มผสมน้ำยาเคมีไม่ใช้ไฟฟ้า DOSATRON (France); และน้ำยาล้างคราบไขมันและป้องกันสนิมสำหรับชิ้นงานโลหะ "HENKEL" ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจด้านการส่งออกและการขนส่งทางอากาศ

 

               ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเสมือนหุ้นส่วนและสร้างธุรกิจเพื่อรับใช้สังคม

จะเติบโตได้ไหม ในความมุ่งมั่นที่จะไม่เดินตามกระแสหลัก จะเป็นไปได้ไหมที่วังแดงฯ จะรักษาสมดุลระหว่างกำไร กับการพัฒนาคน และการรับใช้สังคม โดยสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ใช่ว่าความสำเร็จทางธุรกิจจะตีราคาเป็นตัวเลขทางการเงินได้เสมอไป และเป็นไปได้ไหมที่ธุรกิจขนาดเล็กเช่น วังแดงฯ จะสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรเพื่ออยู่เคียงข้างผู้ร่วมงาน คู่ค้า และสังคมรอบข้าง

 

               เราชาววังแดงฯ  ภูมิใจในสิ่งที่เราร่วมสร้างและจะมุ่งมั่นต่อไปที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) เพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

Visitors: 254,885