LOCTITE 641 Retaining Compound


LOCTITE 641 250ML

 
 Loctite 641 Retaining Compound
น้ำยาตรึงเพลา – แรงยึดปานกลาง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการถอดชิ้นส่วนประกอบหรืองานที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนในภายหลัง

LOCTITE® 641 ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดชิ้นส่วนรูปทรงกระบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จำเป็นต้องมีการถอดชิ้นส่วนประกอบสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์จะแห้งตัวเมื่ออยู่ในสภาวะอับอากาศระหว่างพื้นผิวโลหะและสามารถป้องกันการคลายตัวและการรั่วซึมจากแรงกระแทกและการสั่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนในภายหลัง เช่น การยึดตลับลูกปืนบนเพลาและปลอกลูกปืน
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนในภายหลัง เช่น การยึดตลับลูกปืนบนเพลาและปลอกลูกปืน
 LOCTITE 641 น้ำยาตรึงเพลาแรงยึดติดสูง
LOCTITE 641 น้ำยาตรึงเพลาแรงยึดติดสูง
LOCTITE 641 น้ำยาตรึงเพลาแรงยึดติดสูง

LOCTITE 641 น้ำยาตรึงเพลาแรงยึดติดสูง


LOCTITE 641 250ML

LOCTITE 641 250ML
Loctite 641 size 250ml

Visitors: 255,054