LOCTITE 609 Retaining Compound

Loctite 609 Retaining (3)

 Loctite 609 Retaining Compound

 น้ำยาตรึงเพลาชนิดอะคริลิกเมทาคริเลตเอสเทอร์ที่มีแรงยึดสูง เหมาะสำหรับการตรึงเพลา

LOCTITE® 609 เป็นน้ำยาตรึงเพลาสีเขียว ชนิดอะคริลิกเมทาคริเลตเอสเทอร์ที่มีแรงยึดสูง ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับการยึดชิ้นส่วนรูปทรงกระบอก ผลิตภัณฑ์จะแห้งตัวเมื่ออยู่ในสภาวะอับอากาศระหว่างพื้นผิวโลหะ การใช้งานโดยทั่วไปใช้งานประกอบโรเตอร์และเพลาในมอเตอร์แรงม้าชนิดแฟรกชั่นและซับแฟรกชั่น ทำหน้าที่ตรึงบุชชิ่งและปลอกบนเพลา เสริมการอัดเข้ากับเพลา

  • มีความหนืดต่ำ
  • สามารถอัดเข้ากับเพลา
  • ป้องกันการคลายตัวและการรั่วซึมจากแรงกระแทกและการสั่น
  • ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานทางการทหาร Mil-R-46082B (ซึ่งได้รับการอนุมัติระดับภูมิภาค)
 Loctite 609 Retaining (4)
LOCTITE 609

LOCTITE 609

Loctite 609 Retaining (3)

LOCTITE 609
Visitors: 254,885