Loctite 498

 LOCTITE 498
กาวอเนกประสงค์ ชนิดเอทิลไซยาโนอะคริเลต เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน
LOCTITE® 498 กาวอเนกประสงค์ ชนิดเอทิลไซยาโนอะคริเลต ใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนต่อรอบความร้อนและยังให้ความทนทานต่อความชื้นอย่างดีเยี่ยม

  • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน
  • ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนต่อรอบความร้อน
  • ให้ความทนทานต่อความชื้นอย่างดีเยี่ยม
loctite 498
LOCTITE 498

LOCTITE 498

LOCTITE 498

LOCTITE 498
Visitors: 245,147