SF 7655 (CONTACT CLEANER) น้ำยาทำความสะอาดหน้าสัมผัส IDH2238879

น้ำยาทำความสะอาดฐานตัวทำละลาย มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน/อะซีโตน สำหรับการกำจัดน้ำมัน จารบี น้ำมันที่เกิดออกซิเดชันแล้วและแอสฟัลต์จากชิ้นส่วนโลหะ
LOCTITE® SF 7633 น้ำยาทำความสะอาดฐานตัวทำละลาย สีใส มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน/อะซีโตน สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดน้ำมัน จารบี น้ำมันที่เกิดออกซิเดชันแล้วและแอสฟัลต์จากชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด มันซึมทะลุผ่านเข้าไปในฝุ่นผงและคราบสนิมและล้างมันออกไป ลดความจำเป็นในการถอดชื้นส่วนออกมา
  • แห้งเร็วโดยไม่ตกค้าง
  • ซึมผ่านและทำละลายได้อย่างรุนแรง
  • อยู่ในมาตรฐาน VOC compliant
  • ไม่มีตัวทำละลายที่ผสมครอรีน
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผิวอลูมิเนียม


Visitors: 181,773