LOCTITE LB 8150 ( SILVER GRADE ANTI SEIZE )

LOCTITE LB 8150 ( SILVER GRADE ANTI SEIZE )
LOCTITE LB 8150 เป็นสารหล่อลื่นป้องกันการจับติด(แอนติซฺิสซ์)เนื้อครีมสีเงินมีส่วนผสมของน้ำมันดิบ, กราไฟท์ และ สารเติมเเต่งเพื่อรับแรงกด แรงกระแทก(extreme pressure - EP)

LOCTITE® LB 8150 เป็นสารหล่อลื่นป้องกันการจับติด(แอนติซฺิสซ์)ทำให้แข็งแรงด้วยกราไฟท์ และ สารเติมเเต่งเพื่อรับแรงกด แรงกระแทก(extreme pressure - EP) LOCTITE LB 8150 เป็นสารหล่อลื่นป้องกันการจับติด(แอนติซฺิสซ์)เนื้อครีมสีเงินมีส่วนผสมของน้ำมันดิบ และ ไม่ระเหย แข็งตัวแม้อยู่ในความร้อนจัดหรือเย็นจัด สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง +900 °C และเหมาะสำหรับการประกอบที่อุณหภูมิดังกล่าว
 LOCTITE LB 8150 (SILVER GRADE ANTI SEIZE)
LOCTITE LB 8150 ( SILVER GRADE ANTI SEIZE )
LOCTITE LB 8150
LOCTITE LB 8150
Loctite LB8150 SILVER GRADE ANTI SEIZE

Loctite LB 8150 SILVER GRADE ANTI SEIZE
Visitors: 249,136