ใบเลื่อยตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome 55-62 HRC)

ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC
ใบเลื่อยตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 55-62 HRC

Carbide tipped band saw blades with multi chip tooth geometry, negative
rake angle for cutting extremely hard or surface hardened materials.

Engineered for :

• induction hardened piston rods
• steels hardened up to 62 HRC
• hard chromium plated materials
• manganiferrous alloyed steels


ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC ใบเลื่อยตัดแกนไฮดรอลิค ใบเลื่อยตัดเหล็กเกรดพิเศษ

ใบเลื่อยตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC

ใบเลื่อยตัดแกนไฮดรอลิค ใบเลื่อยตัดเหล็กเกรดพิเศษ

ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC

ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC ใบเลื่อยตัดแกนไฮดรอลิค ใบเลื่อยตัดเหล็กเกรดพิเศษ

ใบเลื่อยตัดเหล็กชุบแข็งผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 60 HRC, Hard chrome material / cutting with bandsaw ใบเลื่อยตัดแกนไฮดรอลิค ใบเลื่อยตัดเหล็กเกรดพิเศษ

จากเดิมใช้ใบเลื่อย M42 ใช้เวลาตัด 4 ชม.

เปลี่ยนมาใช้ใบ CABIDE  ใช้เวลาเพียง 35 นาที !


Hard chrome material / Cutting with Carbide bandsaw blade
ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard chrome 55-62 HRC)
 
Diameter 280-300mm.

ใบเลื่อย Carbide ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC
 
ใบเลื่อยสายพานคาร์ไบต์
Hard chrome material / Cutting with Carbide bandsaw blade
ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard chrome 55-62 HRC)

 
 

ใบเลื่อยคาร์ไบต์ตัดเหล็กชุบผิวฮาร์ดโครม (Hard Chrome) 50-55 HRC
Visitors: 254,889