ตัดทองแดง (Copper Steel)

ตัดทองแดง (Copper Steel)
โดยใช้ใบเลื่อย SIMONDS รุ่น Series SICLONE
Advantages:
  • Longer blade life
  • Increased wear resistant in hard materials
  • High performance
  • Increased Production
Applications
  • High Alloy Steels.
  • Tool and Die Steels.
  • Stainless Steel.
  • Copper Steel
  • Nickel Based Alloys.
  • Titanium & Titanium Alloys
ตัดทองแดง Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel
ใบเลื่อยตัดทองแดง, Copper Steel

Visitors: 254,884