ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง (Bandsaw Blade For Aluminum Die-Casting)

ใบเลื่อยสายพานตัดงาน อลูมิเนียมไดแคสติ้งAluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดงาน อลูมิเนียมไดแคสติ้งAluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดงาน อลูมิเนียมไดแคสติ้งAluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดงาน อลูมิเนียมไดแคสติ้งAluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง Aluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง Aluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง Aluminum die-casting material / cutting with bandsaw
ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง Aluminum die-casting material / cutting with bandsaw

CARBIDE CAST-LINE


  • Carbide tipped band saw blade with set tooth.The expert in castings especially for sawing jobs in non-ferous foundries. 

Engineered for: 

  • Casting made out of aluminum and bronze

ใบเลื่อยสำหรับตัดงานอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมซึ่งนำเศษโลหะมาหลอมใหม่  Aluminum recycle material / cutting with bandsaw

ใบเลื่อยสำหรับตัดงานอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมซึ่งนำเศษโลหะมาหลอมใหม่  Aluminum recycle material / cutting with bandsaw

ใบเลื่อยสำหรับตัดงานอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมซึ่งนำเศษโลหะมาหลอมใหม่  Aluminum recycle material / cutting with bandsaw

ใบเลื่อยสำหรับตัดงานอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมซึ่งนำเศษโลหะมาหลอมใหม่  Aluminum recycle material / cutting with bandsaw
 

ใบเลื่อยสำหรับตัดงานอลูมิเนียม

และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมซึ่งนำเศษโลหะมาหลอมใหม่ 
Aluminum recycle material / cutting with bandsaw

ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง (ฺBandsaw Blade For Aluminum Die-Casting)
ใบเลื่อยสายพานตัดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง (ฺBandsaw Blade For Aluminum Die-Casting)
Visitors: 254,886