LOCTITE SI 5910 (300ML)

LOCTITE SI 5910 ปะเก็นซิลิโคน

LOCTITE SI 5910 เป็นกาวปะเก็นซิลิโคน แรงยึดต่ำ ทนน้ำมันได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเซตตัว LOCTITE SI 5910 เป็นกาวปะเก็นซิลิโคน แรงยึดต่ำ เหมาะสำหรับใช้งานหน้าแปลนที่มีพื้นผิวยืดหยุ่น (โลหะหรือพลาสติก) ที่มีการกลึงหรือการหล่อ เหมาะกับงานที่มีช่องว่างมากถึง 1 มม. ให้การเซตตัวทั่วถึงทั้งหมดได้ที่ความหนา 2.75 มม. (ใน 24 ชม.) การใช้งานทั่วไป เช่น ฝาครอบทำจากโลหะแผ่นปั้มขึ้นรูป (ฝาครอบสายพานไทม์มิ่งและฝารองอ่างน้ำมันเครื่อง)
  • ทนทานต่อน้ำมันและจุดเชื่อมต่อที่เคลื่อนไหว
  • จำหน่ายโดยสามารถบรรรจุอยู่ในหลอดยิงกาว, หลอดธรรมดาหรือหลอดแบบโรเซ็ป
  • ใช้สำหรับหน้าแปลนที่ยืดหยุ่น
  • ลดการไหลของของเหลวหลังการใช้งาน
LOCTITE SI 5910 (300ML)

LOCTITE SI 5910 (300ML)
Visitors: 255,054