SF 7070 (Cleaner & Degreasers) น้ำยาทำความสะอาดคราบไขมันบนชิ้นงาน IDH135310

LOCTITE SF 7070 
ODC-FREE CLEANER & DEGREASER 16OZ
น้ำยาทำความสะอาดชิ้นงานและพื้นผิว LOCTITE ทำความสะอาดและลดปริมาณน้ำมันบนชิ้นส่วนและพื้นผิว
LOCTITE SF 7070 หรือ 20162 (รหัสเดิม) น้ำยาทำความสะอาดและล้าง คราบน้ำมันไร้สาร ODC ไม่มีส่วนผสมของน้ำมีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอนที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด และลดปริมาณน้ำมันบนพื้นผิวที่ยึดติดด้วยกาว และงานทำความสะอาดในอุตสาหกรรทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดสิมกับชิ้นส่วนที่ไวต่อน้ำ ไม่เหลือสารตกค้างไว้บนพื้นผิว ไม่มีส่วนประกอบของสารอันก่อให้เกิดสภาพเรือนกระจก (ผลิตภัณฑ์อ้างอิง หมายเลข 7070)
LOCTITE SF 7070 (CLEANER & DEGREASER)
Loctite SF7070 (Cleaner & Degreaser), Loctite item 20162, IDH 135310
Visitors: 249,136