Frekote 800-NC

Frekote 800-NC / NET WT. 10.7 OZ. = (303 g)

น้ำยาถอดแบบ ชนิดกึ่งถาวร ถูกออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า +302 °F (+150 °C)

LOCTITE® FREKOTE 800NC น้ำยาถอดแบบ สีใส ชนิดกึ่งถาวร ถูกออกแบบมาสำหรับแม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า +302 °F (+150 °C) มันสามารถสร้างชั้นเคลือบบาง ๆ ที่ทนต่อสารเคมีด้วยพันธะเคมี และสามารถใช้ถอดแบบยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการขึ้นรูปทั้งหมดที่อุณหภูมิของแม่พิมพ์อยู่สูงกว่า +302 °F (+150 °C)

  • ตัวทำละลายที่ปราศจากคลอรีน
  • เซ็ตตัวทันที
  • ไม่ทิ้งสารตกค้าง
  • เหมาะสำหรับการถอดแบบผลิตภัณฑ์ยางแทบทุกประเภท
  • อัตราของเสียต่ำ
  • ระบบการถอดแบบโพลีเมอร์หลายชนิด
  • จะเซ็ตตัวได้ทันทีเมื่อตัวทำละลายระเหยภายใต้อุณหภูมิ +302 ° F (+150 ° C)

LOCTITE FREKOTE 800-NC
LOCTITE FREKOTE 800-NC
Visitors: 251,218