Loctite PC 7222 Wear Resistant Putty

ฟิกซ์มาสเตอร์ ทนทานงานสึกหรอ (Fixmaster Wear Resistant)

มีส่วนประกอบของเส้นใหญ่เซรามิคจึงทนทานต่อการสึกหรอและการขัดถูเมื่อแข็งผิวหน้าจะเรียบและลื่นใช้พอกงานที่ต้องการป้องกันการขัดถูและการกัดเซาะเป็นรูไม่เป็นสนิม


Visitors: 245,151