Loctite EA 3471 Steel Putty

ฟิกซ์มาสเตอร์ สตีลเข้มข้น (Fixmaster Steel Putty)

มีส่วนประกอบของอนุภาคเหล็กกล้า เนื้อกาวจะไม่ย้อย เนื้อกาวเเข็งใกล้เคียงโลหะใช้ซ่อมสร้างชิ้นส่วนโลหะที่สึกหรอ


Visitors: 249,138