ใบเลื่อยสายพานตัดไม้ WOOD CUTTING

                                                                                                                                

รายละเอียดสินค้า ใบเลื่อยสายพานตัดไม้
 - ใบเลื่อยสายพานคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเเละเยอรมัน 
 - ให้บริการมายาวนาน 185 ปี 
 - มีใบเลื่อยทุกขนาดและทุกฟันให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม 
 - ใบเลื่อยมีคุณภาพจึงสามารถลดต้นทุนในการตัดชิ้นงานลงอย่างน้อย 20% 
 - อายุการใช้งานยาวนาน 
 - สามารถเลื่อยผ่าตะปูได้เลย 
 - ทุกงานตัดไว้ใจเรา 
 - ใช้กับเครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ทุกรุ่น


**สามารถตัดไม้ได้ทุกชนิด**

          ไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงสูงกว่า 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานสูงกว่า 6 ปี ได้แก่ ไม้เคี่ยม ไม้แอ๊ก ไม้หลุมพอ ไม้เสลา ไม้สักขี้ควาย ไม้เลียงมัน ไม้รัง ไม้ยมหิน ไม้มะค่าโมง ไม้มะเกลือเลือด ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ตะบูนดำ ไม้ตะคร้อหนาม ไม้ตะคร้อไข่ ไม้แดง ไม้กันเกรา


          ไม้เนื้อแข็งปานกลาง มีความแข็งแรง 600 ถึง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทาน 6 ปี ได้แก่ ไม้เหียง ไม้รกฟ้า ไม้ยูง ไม้มะค่าแต้ ไม้พลวง ไม้นนทรี ไม้ตาเสือ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคึยนหนู ไม้ตะเคียนทอง ไม้กว้าว


          ไม้เนื้ออ่อน มีความแข็งแรงต่ำกว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานต่ำกว่า 2 ปี ได้แก่ ไม้อินทนิล ไม้สัก ไม้ยางแดง ไม้พะยอม ไม้พญาไม้ ไม้ทำมัง ไม้ตะบูนขาว ไม้กะบาก ไม้กระเจา ไม้กวาด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
Visitors: 255,055