เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน  (Tension gauge bandsaw blade)

เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน  (Tension gauge bandsaw blade)
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความตึงของใบเลื่อยสายพานว่าอยู่ในระดับใด หย่อน-ตึงไปหรือไม่

  • หากใบเลื่อย หย่อนเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น ใบเลื่อยบิด, วัสดุหรืองานที่ตัดเอียง, ผิวงานไม่เรียบเป็นลาย, มีเส้นรอยสึกด้านข้างฟันใบเลื่อย, ใบเลื่อยร้าวหลังใบ, ใบเลื่อยโก่งเอียงขณะตัด เป็นต้น 

  • หากใบเลื่อย ตึงจนเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาเช่นกัน เช่น ใบเลื่อยหักขาดเป็นแนวตรงแสดงถึงความล้าของใบเลื่อย เป็นต้น


** ควรปรับตั้งความตึงให้เหมาะสม โทรปรึกษาฝ่ายขายหรือเรียกใช้บริการเข้าไปตรวจวัดให้
** สนใจสั่งซื้อเครื่องวัดความตึง สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย Tel: (038) 337-838-9
เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade

เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade
เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade
เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade
เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade

เครื่องวัดความตึงใบเลื่อยสายพาน Tension gauge bandsaw blade

** สนใจสั่งซื้อเครื่องวัดความตึงใบเลื่อย สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย Tel: (038) 337-838-9
Visitors: 251,214