ความเร็วรอบเเละแรงกด Feed & Speed Calculator

เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tachometer
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วรอบใบเลื่อยสายพานที่วิ่งในเครื่องเลื่อยเพื่อบอกระดับความเร็วที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับวัสดุหรืองานที่ใช้ตัดหรือไม่  ซึ่งความเร็วรอบมีผลกับใบเลื่อยและงานที่ตัดเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆได้ หากความเร็วรอบไม่เหมาะสม อาทิเช่น

  • ใบเลื่อยรูด
  • ฟันหมดคมเร็ว
  • ฟันแตกหัก
  • ผิวงานไม่เรียบเป็นลาย

** ให้ดูตารางความเร็วรอบและแรงกดด้านล่างและเลือกใช้ให้ถูกต้องกับงานหรือวัสดุที่ใช้ตัด
** สนใจสั่งซื้อสอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย Tel: (038) 337-838-9

ความเร็วรอบเเละแรงกด Feed & Speed Calculator

Digital Tachometer
** สนใจสั่งซื้อเครื่องวัดเครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tachometer สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย Tel: (038) 337-838-9
Visitors: 254,883