ข้อควรปฎิบัติในการใช้เครื่องเลื่อยสายพาน

1. ปรับแขนประคองใบเลื่อยให้เข้าใกล้ชิ้นงานมากที่สุด
2. ก่อนใช้ใบเลื่อยใหม่ทุกครั้ง ควรลดแรงกด (Feed Rate) ลง 30 % ประมาณ 15 นาที แล้วจึงค่อยเพิ่มแรงตามปกติ
3. การตัดงานทุกครั้งควรใช้ความเร็วรอบ (Speed) และแรงกด (Feed) ให้เหมาะสมตามตาราง
4. ควรเช็คความตึงของใบเลื่อย
5. ควรเช็คแปรงปัดใบเลื่อย
6. ควรเช็คการสึกหรอของลูกปืน และตัวประคองใบเลื่อย
7. ควรใช้น้ำมันหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพ
8. ควรลดความตึงใบเลื่อยหลังเลิกใช้งาน

ข้อควรปฎิบัติในการใช้เครื่องเลื่อยสายพาน
Visitors: 249,133