ปัญหาตัดงานไม่ตรง ปัญหาตัดงานเอียง ปัญหาตัดงานไม่ได้ฉาก

ปัญหาตัดงานไม่ตรงVisitors: 184,938