วิธีเก็บรักษากาวแห้งเร็ว (CA Storage)

       
        เนื่องจากผลิตภัณฑ์ “ล็อคไทท์” Cyanoacrylate เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนด คืออุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพ (Quality) และความหนืด (Viscosity) ของผลิตภัณฑ์ และถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์จะมีคุณภาพสูงสุดในตลาดอุตสาหกรรม แต่กาวประเภทแห้งเร็วนี้ก็เหมือนกาวทั่วๆ ไป คือมีอายุการใช้งานจำกัด ถ้าไม่เก็บรักษาด้วยการแช่เย็นอาจเกิดผลดังต่อไปนี้

  •  เนื้อกาวข้นขึ้น
  •  ประสิทธิภาพในการยึดติดลดลง, ลอก และ แตก
  •  ยึดติดช้าลง
  •  แยกตัว (ตกตะกอน)
  •  สีเปลี่ยน
Visitors: 251,218